Klauzula Informacyjna
Informacja dla osób, od których zbierane są dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FARBTON FARBY PRZEMYSŁOWE ANDRZEJ KOS, adres: ul. Toruńska 304/3 85-880 Bydgoszcz, e-mail: biuro@farbton.pl, tel: 515340880,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, prowadzenie procesów reklamacyjnych, wysyłanie informacji i ofert handlowych, wysyłanie faktur drogą elektroniczną na Państwa żądanie w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęcia zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust.1, pkt.b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r.)
  b. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy FARBTON FARBY PRZEMYSŁOWE ANDRZEJ KOS, a w szczególności dochodzenia i realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz
  jakości świadczenia usług sprzedaży,
  Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust1 pkt.f Rozporządzenia.
 3. Państwa dane pozyskane w ramach wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym obejmują:
  a. Imię i Nazwisko
  b. Stanowisko
  c. Nazwę firmy
  d. Dane teleadresowe i email
  e. Inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług
  f. Informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej
  Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy FARBTON FARBY PRZEMYSŁOWE ANDRZEJ KOS
  b. podmioty zapewniającą obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjno-techniczną firmy Farbton.
  c. Instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 5. Przekazywanie danych do Państw trzecich:
  Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres /do czasu do momentu zakończenia umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących.
 7. ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie.
 8. w przypadku uznania, przez Panią/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności o których mowa pkt 2 klauzuli informacyjnej.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r.). Nie wymaga żadnych działań z Państwa strony.